Renk Seçin : Siyah Turuncu Mavi Kırmızı Mor Yesil
ataturk
Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek, belirlenen maliye politikaları çerçevesinde etkili bir işgücü ve personel politikası ile kamu gelirlerini toplamak, kamu harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin muhasebesini tutmak ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devlet mallarını yönetmek, Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir.

Vizyonumuz

Toplumsal refahın artırılmasını, güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamının desteklenmesini sağlamak üzere; mali disiplinden ödün vermeden, öngörülen geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkelerini gözeterek toplamak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmak, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, paylaşımcı adil bir mali hizmet sunan örnek bir Defterdarlık.Facebook'ta Biz